Một vài câu hỏi lớp 4: Khi ngồi trong xe ô tô bạn mai nhìn thấy gì✅, câu hỏi toán học ✅về phép nhân giúp bé giải đáp được 1 vài câu hỏi nhỏ.

Câu 1 – Khi ngồi trong xe ô tô bạn mai nhìn thấy 1 cây số ghi là

Hà Nội 1.000km, khi đi qua cột cây ấy Mai lại nhận ra mặt kia của cây số ghi: thành phố Hồ Chí Minh 724km.

Hỏi Mai đi từ Bắc vào Nam hay trong Nam ra Bắc và quãng đường từ Hà Nội tới tỉnh thành Hồ Chí Minh 724km là bao lăm ki- lô –mét?

khi-ngoi-trong-xe-o-to-ban-mai-nhin-thay

Kết quả:

Mai đi từ Nam ra Bắc.
Vì lần đầu Mai nhận ra cột cây số ghi Hà Nội là muốn đi đến Hà Nội thì đi thêm 1000 km nữa.
tức thị TPHCM cách Hà Nội là 1.000 km.
Còn sau ấy mặt bên kia cây cột ghi 724km là từ Hà Nội tới TP HCM là 724km.
Mai chạy tới cây cột đó mới phát hiện ra số nên tiến về phía trước đó là Thủ đô Hà Nội.
Vậy tuyến đường trong Hà Nội đến TPHCM là :
1000+ 724= 1724 (km)
Đáp số : 1.724 km.

Câu 2 về một nhà hát

Một nhà hát có 10 lô ghế, mỗi lô ghế mang 5 hàng, mỗi hàng mang 20 ghế. Hỏi trường đấy với bao nhiêu ghế?

khi-ngoi-trong-xe-o-to-ban-mai-nhin-thay-2

Bài giải:

Số ghế ấy là:

10 × 5 × 20 = 1.000 (ghế)

Đáp số: 1.000 ghế.

Câu 3 về phép nhân

Tính bằng 2 cách thức theo mẫu:

Mẫu: 452 × 39 = 452 × (30 + 9).

= 452 × 30 + 452 × 9.

= 13.560 + 4.068 = 17.628.

452 × 39 = 452 × (40 – 1 ).

= 452 × 40 + 452 × 1.

= 18.080 – 452 = 17.628.

a) 896 × 23.

b) 547 × 38.

TRẢ LỜI:

a) 896 × 23 = 896 × (20 + 3).

= 896 × 20 + 896 × 3.

= 17.920 + 2.688.

= 20.608.

896 × 23 = 896 × (24 – 1 ).

= 896 × 24 – 896 × 1.

= 211.504 – 896.

= 20.608.

b) 547 × 38 = 547 × (30 + 8).

= 547 × 30 + 547 × 8.

= 20.786.

547 × 38 = 547 × (39 – 1).

= 547 × 39 – 547 × 1.

= 21.333 – 547.

= 20786.

Tác giả: Mr. Trà

5/5 - (1 bình chọn)
Similar Posts