dien tich xung quanh hinh non

Diện tích xung quanh hình nón,✅ diện tích toàn phần hình nón là các công thức căn bản nhất của toán học, chúng ta hãy tìm hiểu ngay nhé.

Hình nón là gì

Hình nón là hình học không gian 3 chiều đặc trưng bề mặt phẳng và bề mặt cong hướng về phía trên. Đầu nhọn phía trên cùng của hình nón chúng ta gọi nó là đỉnh của chóp, bề mặt phẳng dưới thấp nhất, chúng ta gọi nó là đáy. Trong thực tế, các đồ vật có hình dạng nón như là cái nón lá, cây kem, chiếc mũ sinh nhật.

Hình nón mang 3 thuộc tính chính gồm:

 • Có một đỉnh hình tam giác.
 • 1 mặt tròn gọi là đáy hình nón.
 • Đặc trưng nó ko có bất kỳ cạnh nào.
 • Chiều cao (h) là khoảng cách từ tâm của vòng tròn tới đỉnh của hình nón.

Diện tích xung quanh hình nón

Sxq hình nón bao gồm diện tích xung quanh bao vòng hình nón, không gồm diện tích đáy.

Sxq hình nón bằng số Pi x bán kính đường tròn đáy x độ dài đường sinh.

Sxq = π.r.l

Trong đó:

 • Sxq : diện tích xung quanh.
 • r: ký hiệu bán kính.
 • π: Hằng số (π ≈ 3,14).
 • l: Độ dài đường sinh.
cong-thuc-dien-tich-xung-quanh-hinh-non

Bài mẫu:

Cho 1 hình nón bất kỳ, đáy là tâm Q và đỉnh B. Bán kính r nối tâm đáy hình nón đến 1 cạnh đáy bất kỳ của hình nón dài 7 cm, chiều dài đường sinh nối đỉnh B xuống 1 điểm bất kỳ trên đáy dài 9 cm. Hỏi diện Sxq hình nón bằng bao nhiêu?

Giải: Ứng dụng công thức : Sxq = π.r.l = 3.14 x 7 x 8 = 175.84 (cm)².

Diện tích toàn phần hình nón

Diện tích toàn phần được tính là độ lớn của đầy đủ không gian hình chiếm giữ, bao gồm cả diện tích xung quanh và diện tích đáy tròn.

Diện tích toàn phần hình nón = Sxq hình nón + Sđáy hình nón.

Stp = Sxq + Sđáy = Stp = π.r.l + π.r2

Trong đó:

 • Stp: quy tắc ký hiệu diện tích toàn phần.
 • Sxq: Diện tích xung quanh.
 • Sđáy: quý tắc ký hiệu diện tích đáy.
 • π: Hằng số Pi (π ≈ 3,14).
 • r: Bán kính đáy hình nón.
 • l: Độ dài đường sinh hình nón.
dien-tich-toan-phan-hinh-non

Bài mẫu:

Cho 1 hình nón bất kỳ, đáy là tâm Q và đỉnh B. Bán kính r nối tâm đáy hình nón tới một cạnh đáy bất kỳ của hình nón dài 6cm. Hãy tính Stp hình nón, biết chiều dài  đường sinh nối đỉnh B xuống một điểm bất kỳ trên đáy dài 8cm.

Giải: ứng dụng công thức: Stp = π.r.l + π.r² = 3.14 x 6 x 8 + 3.14 x 6² = 263.76 (cm)².

Khi đã xác định được diện tích xung quanh rồi, thì việc tính thể tích khối nón thì việc rất là dễ dàng.

Kết luận về diện tích xung quanh hình nón

Các bạn áp dụng công thức diện tích xung quanh hình nón và diện tích toàn phần hình nón để áp dụng vào việc học của mình nhé, công thức cũng dễ nhớ, và dễ thuộc lòng.

Tác giả: Mr. Thanh Trà

4/5 - (1 bình chọn)
Similar Posts